Cam kết

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN QCT  LAND

QCT LAND hoạch định và áp dụng chiến lược phát triển bền vững trên cơ sở kiểm soát và chủ động nguồn vốn, chủ động đối phó và giảm thiểu các rủi ro do ảnh hường từ hệ thống chính sách vĩ mô, sự biến động thị trường, tuân thủ luật pháp và các quy tắc quản trị để đảm bảo an toàn phát triển trong mọi tình huống và chủ động đón nhận những cơ hội đầu tư tiềm năng.

QCT LAND đã và đang áp dụng quy trình quản trị chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế và vận dụng linh hoạt vào thực tế với những đặc thù từ hệ thống chính sách pháp luật cũng như các đặc thù về kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam.

TIN TỨC SỰ KIỆN

đối tác công ty